Pokud si myslíte, že se u Vašeho dítěte může jednat o onemocnění COVID-19, zavolejte do ordinace 📞 737 064 773. Poradíte se s lékařem.

Pokud budete odesláni na COVID test, lékař odešle žádanku na vyšetření elektronicky a Vy následně dítě objednáte na vyšetření do jedné z laboratoří v Libereckém kraji. Na vyšetření se dostavíte s kartičkou pojičťovny.
Objednání na vyšetření (i samoplátce) 👉 zde.

👉 Mýty a skutečnost o očkování proti COVID-19

👉 OFICIÁLNÍ VLÁDNÍ WEBOVÉ STRÁNKY SE ZÁKLADNÍMI INFORMACEMI OHLEDNĚ COVID-19

👉 COVID-19: VÝZVA INFEKTOLOGŮ – VAKCINOLOGŮ – EPIDEMIOLOGŮ

DĚTI NAVŠTĚVUJÍCÍ KOLEKTIVNÍ ZAŘÍZENÍ (školy, školky, skupinové aktivity apod.)
Do kolektivního zařízení může docházet jen dítě zcela zdravé, bez příznaků akutního onemocnění.
V případě absence ve škole/školce žáka/studenta omlouvá zákonný zástupce, ev. doloží školskému zařízení čestné prohlášení rodičů o bezinfekčnosti (obdoba bezinfekčnosti na letní tábor).
👉 Covid ve školách – Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID-19 (určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte)

OŠETŘOVNÉ

👉 Ošetřovné z důvodu uzavření škol (postup pro zákonné zástupce dítěte)

Ošetřovní z důvodu nemoci, kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou či při pozitivitě COVID-19: telefonicky kontaktujte naší ordinaci, ošetřovné vystavíme a domluvíme se na převzetí formulářeKLINICKÉ PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ COVID-19
▪ teplota ≥ 37,3°C
▪ suchý kašel
▪ dušnost
▪ zažívací obtíže
▪ ztráta chuti a čichu
▪ únava, bolest hlavy
pokud není možné tyto příznaky vysvětlit jinak

Rizikové faktory
▪ kontakt s pozitivní osobou
▪ pracovník ve zdravotnictví či sociálních službách (rodič)
▪ dekompenzované chronické onemocnění (cukrovka, závažné onemocnění ledvin a jater, závažná porucha imunity)

Fungování ordinace podrobněji 👉 zde.

Mobilní aplikace COVID-19: přehledně veškeré aktuální informace