PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY

I v nynějším nouzovém stavu provádíme preventivní prohlídky: pro omezené věkové skupiny a s jasně nastavenými pravidly, abychom minimalizovali riziko přenosu onemocnění COVID-19.

Nastavená pravidla
– Při vstupu do polikliniky využijte boční vchod (ten více vzadu „u mříží“) – je vyhrazen jen pro klienty naší ordinace a ordinace MUDr. Dřízhalové.
– Jste pozvaní přesně na čas, ve který Vás vpustíme do čekárny, kde jste sami. Při vstupu/odchodu se max. minete s jedním klientem (ale i toto se snažíme minimalizovat).
– Sestra i lékař mají respirátory nebo roušku z nanovláken.
– Po každém vyšetření je vydezinfikováno vyšetřovací lehátko, fonendoskop ev. i další pomůcky, které jsou použity.
– Sestra navíc ještě několikrát denně dezinfikuje všechny povrchy v ordinaci a čekárně včetně klik dveří, stolů, přebalovacího pultu, židliček.

Proč v nouzovém stavu provádět preventivní prohlídky?
– Nyní provádíme preventivní prohlídky dominantně u dětí do 2 let, což je nejzranitelnější věková skupina dětí. V tomto období probíhá mnoho zásadních vývojových změn, které je nutno podchytit. Nouzový stav není na několik dní, tedy nelze prohlídku „na chvilku odložit“.
– Až bude zrušen nouzový stav, bude v ordinacích velký přetlak, vše včetně preventivních prohlídek, bude probíhat v hektickém čase.
– Děti nepatří mezi rizikovou skupinu pro onemocnění COVID-19.
– Děti do 2 let se v tomto věku podrobují povinnému očkování, což je důležitá součást preventivních prohlídek. Není důvod očkování odkládat. Malí kojenci jsou nejzranitelnější skupina očkováním preventabilních chorob (zejména černého kašle). Černý kašel je tu stále, epidemie nového koronaviru na to nemá žádný vliv. Kojence nový koronavirus příliš neohrožuje, ale černý kašel ano. Podobná situace je i s očkování proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím (zásadní je zejména očkování proti spalničkám, jakožto jedné z nejnakažlivějších chorob na světe, onemocnění s řadou komplikací a to i těch pozdních). Aby očkování fungovalo, musí se dodržovat dané intervaly.
VYJÁDŘENÍ ČESKÉ VAKCINOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI K OČKOVÁNÍ PŘI PANDEMII COVID-19 V SAMOSTATNÉ SEKCI „OČKOVÁNÍ“.