Infekce lidskými papilomaviry (HPV) „rakovina děložního čípku“

Infekce lidskými papilomaviry (HPV infekce) je pohlavně přenosné onemocnění. Infekce je spojována zejména se vznikem rakoviny děložního čípku u žen, infikují se ale i muži, kteří mohou být zdrojem nákazy pro své partnerky. Výskyt infekce je celosvětový. Nižší je v zemích s rozvinutými preventivními programy, gynekologickým screeningem a zejména očkováním.

Existuje cca 300 typů papilomavirů (značí se číslicemi), z nichž asi 120 způsobuje infekci u člověka. Podle míry rizika vyvolat rakovinné bujení se dělí na nízkorizikové a vysokorizikové typy. Část infekcí je tělo schopno samo eliminovat – „vyléčit“. Některé typy způsobují genitální bradavice (kožní sexuálně přenosné onemocnění v oblasti genitálií s nutností opakovaného chirurgického odstraňování ). Vysokorizikové typy papilomavirů se podílí na vzniku rakovinného bujení – nejčastěji rakoviny děložního čípku, rakoviny penisu, konečníku a rakoviny v krční oblasti. Čím delší je přetrvávání infekce, tím větší je riziko vzniku nádorového bujení.

Zdrojem infekce papilomaviry je kolonizovaný (osídlený) jedinec. Kolonizace začíná brzy po zahájení pohlavního života. Míra kolonizace během života kolísá (80% sexuálně aktivních osob se s HPV infekcí minimálně jedenkrát setká) a závisí na intenzitě pohlavního života a četnosti střídání sexuálních partnerů.

Přenos je pohlavním stykem, přímým kontaktem sliznic i kontaminovanými předměty (sexuální pomůcky apod.). Jedná se o nejčastější pohlavně přenosnou infekci. HPV se nevyskytuje v krvi – přenos krví není možný.
Možný je i přenos z matky na dítě během porodu, pokud matka má genitální bradavice. U dětí způsobuje takto přenesená HPV infekce vzácnější onemocnění, špatně diagnostikovatelné, obtížně léčitelné.

RAKOVINA DĚLOŽNÍHO ČÍPKU
Jedná se o 3. nejčastější nádor u žen na světě. Vzniká cca 7 – 15 let od první infekce papilomaviry. Ani sexuální zdrženlivost nemusí být dostatečnou prevencí – záleží na „agresivitě“ typu papilomavitu, s kterým se žena setká – tedy i jeden sexuální partner může být na počátku vzniku tohot nádoru. Očkování v populaci jedinců, kteří nejsou ještě sexuálně aktivní, s vysokou mírou pravděpodobnosti snižije výskyt rakoviny děložního čípku.
Každý rok v ČR zemže na tento nádor cca 400 žen (každou 22. hodinu zemře v ČR jedna žena!!!)

GENITÁLNÍ BRADAVICE
Jedná se o nejčastější sexuálně přenosné onemocnění, které se vyvíjí cca 3 měsíce od infekce papilomaviry (jen některé typy způsobují toto onemocnění). Neexistuje léčba, která nás onemocnění zbaví. Bradavice se musí chirurgicky odstranit, často dochází k recidivám bradavic s nutností opakovaných chirurgických zákroků.

Diagnostika:
Průkaz DNA viru ve stěrech a tkáních, průkaz rakovinného bujení v tkáních a odebraných buňkách (cytologie).

Prevence:
Bezpečné sexuální praktiky, partnerská věrnost, případně sexuální abstinence, očkování

Očkování:
Zavedeno v ČR roku 2006. S úhradou ze zdravotního pojištění se od roku 2012 očkují u praktických lékařů pro děti a dorost dívky, od roku 2018 i chlapci. Od roku 2022 plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění vakcína s nejširší ochranou.
Dosud na světě aplikováno více než 580 miliónů dávek mužům i ženám.

Vazba různých druhů nádorů s papilomaviry (prokázaná příčinná souvislost):
– rakovina děložního čípku 99%
– rakovina konečníku 85%
– rakovina zevího genitálu (muži/ženy) 50%
– nádory v oblasti krku 20%


OČKOVÁNÍ PROTI PAPILOMAVIRŮM – „rakovině děložního čípku“

  • od roku 2022 plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění vakcína s nejširším spektrem pokrytí pro dívky i chlapce ve věku 13-14 let
  • očkovací schéma ve věku 13 – 14 let: 2 dávky 6 měsíců od sebe
  • ochrana před nádorem děložního čípku 90%
  • ochrana před nejčastější sexuálně přenosnou infekcí 90%
  • ochrana před nádory análního otvoru, vulvy a vaginy 85-95%

Zajímavé odkazy:

👉 HPV průvodce – pro odborníky i laickou veřejnost
👉 Sekce gynekologie dětí a dospívajících – stanovisko odborné společnosti k očkování