Očkování

  • očkování povinná v ČR
  • § 46 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.
  • volitelná očkování
  • za částečnou či plnou úhradu klientem

Vynález očkování je jeden z nejdůležitějších milníku ve zdravotnictví. Jedná se o efektivní nástroj boje s některými do objevu očkování velmi nebezpečnými onemocněními, dříve často končícími smrtí či trvalými následky.

V České republice je dle zákona povinné očkování proti 9 nemocem (záškrt, tetanus, černý kašel, přenosná dětská obrna, žloutenka B, hemofilové infekce, zarděnky, spalničky, příušnice) – toto očkování je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Dále je z veřejného zdravotního pojištění částečně nebo plně (dle typu vakcíny a věku dítěte) hrazeno nepovinné očkování proti pneumokokovým nákazám, meningokokovým nákazám a HPV infekci („rakovina děložního čípku“).

Dále je na trhu celá řada dalších vakcín bez podpory z veřejného zdravotního pojištění (za plnou úhradu klientem) – sem patří očkování doporučená cestovatelům do některých destinací, očkování vhodná pro těhotné ženy, vakcíny pro jedince po odstranění sleziny či s jinak sníženou imunitou, včetně jedinců po onkologické léčbě atd.

Na trhu je široká paleta očkovacích látek – benefit některých je jednoznačný pro celou populaci, u některých je vhodné očkovat spíše jen vybrané skupiny obyvatel.
Přístup k očkování záleží na nastavení každého z nás – to zda budeme očkovat (mimo povinné očkování) a v jaké míře tuto možnost prevence využijeme.
Očkování je významná a efektivní součást preventivní péče.

OČKOVÁNÍ NEDONOŠENÝCH DĚTÍ

Předčasně narozené děti mají vyšší riziko vážného průběhu infekčních nemocí z důvodu nezralého imunitního systému. Nutný je INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP s ohledem na stupeň nezralosti dítěte, porodní hmotnost, poporodní průběh … Důležité je VČASNÉ ZAHÁJENÍ OČKOVÁNÍ i u nedonošených! Individuální očkovací schéma jen u extrémní nezralosti.

👉 Stanovisko odborných společností ČLS JEP k očkování nedonošených dětí (2018)
👉 Stanovisko České neonatologické společnosti a České společnosti alergologie a klinické imunologie k očkování nedonošených dětí (2015)

OČKOVÁNÍ NEUROLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ

👉 Očkování neurologicky nemocných dětí (2019) – stanovisko odborných společností

OČKOVÁNÍ TĚHOTNÝCH ŽEN

👉 Strategie ochrany matky a dítěte proti vybraným infekčním onemocněním – očkování těhotných žen (černý kašel, chřipka)
👉 Doporučení očkování proti pertusi (černý kašel) u těhotných
👉
Očkování těhotných a kojících proti COVID-19


Odborné publikace:

👉 Očkování – možnost ochrany proti infekčním onemocněním (vydáné Odbornou společností praktických dětských lékařů) – materiál pro rodiče

👉 Informace o očkování, které rodiče potřebují znát (základní praktické informace)

👉 Video (v původním znění v angličtině, lze zvolit české titulky) – Jak vakcíny fungují, jak reaguje imunitní systém, vedlejší účinky vakcín.

👉 Mýty o očkování (Ministerstvo zdravotnictví ČR)

👉 Mýty a skutečnost o vakcínách (SÚKL)


Z médií:

👉 Na očkování je teď nejlepší doba, říká pediatrička. Některé vakcíny jsou nově zadarmo (Aktuálně.cz 6.5.2020)
👉 Téměř vymýcené infekční choroby se vracejí, není radno je podceňovat (Novinky.cz 17.2.2020)
👉 Hamletovská otázka: očkovat, nebo neočkovat (Novinky.cz 28.10.2020)
👉 Svět bez očkování? Takhle to vypadalo před vynalezením vakcíny proti obrně (Reflex.cz 13.2.2019)