Převzetí novorozence do péče

Pokud se Vám má do rodiny narodit miminko a máte zájem o registraci v naší ordinaci, zatelefonujte nám. Pokud budeme mít volnou kapacitu, rádi Vás převezmeme do péče. Kapacita naší ordinace je naplněná, registrujeme průběžně dle možností ordinace.

Pokud jste těhotná, ideálně se s námi domluvte předem na registraci Vašeho miminka (stačí cca 4 týdny před termínem porodu).

STANDARDNÍ PROPUŠTĚNÍ Z PORODNICE

V den propuštění z porodnice nám zatelefonujte, do 48 hodin bych chtěla miminko prohlédnout a provést vstupní prohlídku.

PŘEDČASNÉ PROPUŠTĚNÍ NOVOROZENCE – ambulantní porod apod.

Propuštění novorozence z porodnice před uplynutím 72 hodin považuji za rizikové.
Pokud se pro tuto volbu rozhodnete, co nejdříve po porodu oznamte narození miminka. Nejdéle do 24 hodin od porodu bych miminko chtěla vidět a prohlédnout. Pokud porodíte o víkendu, tak mi napište email (snažím se vyřizovat emaily denně) a hned ráno po víkendu (dni volna) zavolejte a domluvíme se na vyšetření Vašeho miminka.

Zde je souhrn všech vyšetření, která je třeba v prvních dnech u Vašeho miminka doplnit (obvykle se provádí za hospitalizace na porodnici):
– Laboratorní screening (odběr krve z patičky)
Odběr z patičky novorozence se musí provést přesně 48 – 72 hodin po porodu. Pokud tento interval nevyjde na pátek odpoledne či víkend, provádíme odběr v ambulanci. V opačném případě si musí rodiče odběr domluvit individuálně – nejčastěji u porodní asistentky či na porodnici.               
Screening vrozené katarakty (vrozený oční šedý zákal)
Odešleme Vás k očnímu lékaři.
– Otoakustické emise (vyšetření vrozené poruchy sluchu)
Budete odesláni na ORL pracoviště, které dané vyšetření provádí.
– Ultrazvuk a klinické vyšetření kyčlí
Provádí většina ortopedických ambulancí, žádanku dostanete v ambulanci.
– Ultrazvuk ledvin
Odešleme Vás na nefrologii.

RIZIKA SOUVISEJÍCÍ S PŘEDČASNÝM PROPUŠTĚNÍM NOVOROZENCE Z PORODNICE:
riziko nestabilní tělesné teploty novorozence (riziko podchlazení) s následným vlivem na metabolické nároky organismu
– možnost hypoglykémie = snížené hladiny cukru v krvi (nejčastěji se projevuje třesy, ve vážnějších stavech poruchou vědomí)
zvracení (nedostatečný příjem tekutin)
riziko časné infekce novorozence a její včasné nerozpoznání – prodlení v zahájení adekvátní léčby (první příznaky mohou být velmi diskrétní, jedná se zejm. o změnu barvy kůže, třesy, poruchu prokrvení končetin, změny v chování a porucha vědomí, zvracení, apatie, odmítání stravy, zvýšená teplota)
– závažná žloutenka
– problémy s kojením

Všechny tyty stavy mohou velmi negativně ovlivnit zdravotní stav a následný celkový vývoj dítěte. Novorozenec první hodiny a dny po porodu je velmi křehký, patologické stavy jsou někdy obtížně rozpoznatelné i pro lékaře. Pokud se z Vašeho pohledu rodiče děje s takto malým dítětem cokoliv „špatného“ (i drobnost může být významná), ihned vyhledejte lékařskou pomoc.