Ordinační hodiny

VYŠETŘUJEME JEN OBJEDNANÉ PACIENTY – prevence i nemocní.
Objednání pro naše registrované pacienty cestou online služeb – podrobněji 👉 zde.
Díky objednávkovému systému v naší čekárně nedochází ke kumulaci pacientů, je minimalizován kontakt dětí nemocných a zdravých. S nemocným dítětem u nás v čekárně strávíte jen nezbytně krátkou dobu.

ODBĚRY
Po telefonické domluvě denně (kromě středy) od 7 do 8 hodin.

KONZULTACE
Po domluvě v době pro nemocné či v čase na konzultace.


JAK TO U NÁS FUNGUJE?

AKUTNÍ NEMOC
Pokud je Vaše dítě nemocné a Vy se domníváte, že potřebuje vyšetření lékařem, objednejte Vaše dítě na vyšetření k nám do ordinace přes online služby.
👉 ONLINE SLUŽBY
Pokud si s péčí o nemocné dítě víte rady a jen potřebujete vystavit Rozhodnutí o potřebě ošetřování (OČR), zavolejte do ordinace (ideálně mezi 7. a 8. hodinou), sdělíte sestře základní informace a my Vám OČR vystavíme.

PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY
Preventivní prohlídky probíhají dle platného zákonem daného harmonogramu.
Děti od 3 let můžete objednat přes online služby. Pokud svoje dítě sami neobjednáte, pozveme Vás na konkrétní termín SMS zprávou.
Podrobněji k obsahu preventivních prohlídek v sekci 👉 „Preventivní prohlídky„.
👉 ONLINE SLUŽBY

OČKOVÁNÍ
Očkování probíhá dle platného očkovacího kalendáře po domluvě s rodiči. Nepovinná očkování aplikujeme na přání rodičů/klientů. Podrobněji v sekci 👉 „Očkování„.
Na očkování se můžete objednat přes online služby 👉 ONLINE SLUŽBY

POSUDKY
Podrobněji k posudkové činnosti 👉 zde.

PROPUŠTĚNÍ PO HOSPITALIZACI
Pokud jste propuštěni z nemocnice a je Vám doporučena kontrola u praktického lékaře, předem zavolejte, domluvíte se na vhodném termínu kontroly.

PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ
Pokud máte podstoupit plánovaný operační výkon a potřebujete předoperační vyšetření, zavolejte do ordinace co nejdříve a domluvte si termín vyšetření, případně termín předoperačních odběrů.


DÍTĚ S CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM (projevujícím se přetrvávajícími příznaky obdobnými jako COVID-19), KTERÉ NAVŠTĚVUJE KOLEKTIVNÍ ZAŘÍZENÍ
V případě potřeby, kdy není-li škole známo (např. z částečného či úplného osvobození z TV, z posudku o způsobilosti na zotavovací akce), vydá lékař jednorázově potvrzení o zdravotním stavu dítěte 👉 zde.
Potvrzení vystavuje lékař na žádost zákonného zástupce v zákonné lhůtě, předává pouze zákonnému zástupci. Potvrzení není služba hrazená z veřejného zdravotního pojištění, hradí žadatel.