Ordinační hodiny

VYŠETŘUJEME JEN OBJEDNANÉ PACIENTY – prevence i nemocní.

7:00 – 8:00
odběry po předchozí telefonické domluvě
telefonické objednání při nemoci (v případě akutní nemoci Vás objednáme i na týž den)

telefonické konzultace zdravotního stavu
volejte v době pro nemocné (nevolejte v době prevencí – věnujeme se přítomným klientům)

PÁTEK ordinujeme JEN V SUDÉ TÝDNY
v liché týdny zástup MUDr. Dřízhalová (8:00 – 12:00)

konzultace (út 14-16, st 17-18)
na základě telefonického objednání

ORDINAČNÍ HODINY


PONDĚLÍ:       8 – 10                     10 – 12             
                      prevence                nemocní            


ÚTERÝ:            8 – 10                    10 – 12                
                      prevence                nemocní           


STŘEDA:                                       12 – 15                 15 – 17              17 – 18
                                                      prevence           nemocní       konzultace


ČTVRTEK:       8 – 11                    11 – 14                14 – 16 
                      prevence                nemocní          konzultace


PÁTEK:            8 – 10                    10 – 12               SUDÉ TÝDNY 
                        prevence              nemocní


 

👉 podrobněji k fungování ordinace zde