Pojišťovny

Máme smlouvu s těmito pojišťovnami:

111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna ČR – UKONČENÍ SPOLUPRÁCE K 31.12.2021
205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR