Preventivní prohlídky

Rozsah a frekvence preventivních prohlídek je dána zákonem. Do 1 roku dítěte je celkem 9 preventivních prohlídek, pak následuje prohlídka v 18 měsících. Od 3 let věku probíhají prohlídky každé 2 roky až do prohlídky výstupní v 19 letech.

Na blížící se termín preventivní prohlídky (u dětí od 3 let) budete upozorněni cestou SMS. Sami si přes ONLINE služby vyberete termín, který Vám bude vyhovovat. Pokud se sami neobjednáte, zašleme Vám termín přes SMS.
Termíny preventivních prohlídek u dětí do 18 měsíců si budeme dál domlouvat v ordinaci při právě probíhající prohlídce.


Součástí všech prohlídek je celkové vyšetření dítěte („od hlavy k patě„).
Nedílnou součástí některých prohlídek je zákonné očkování, ev. nabídka očkování s částečnou či plnou úhradou z veřejného zdravotního pojištění (podrobněji 👉 zde).
Od 1 roku věku je na každou preventivní prohlídku nutné donést moč (ideálně ranní).


Vstupní prohlídka

Praktický dětský lékař by měl vyšetřit novorozence do 48 – 72 hodin od propuštění z porodnice. S rodiči je sepsána rodinná anamnéza. Základní problematikou této prohlídky je typ výživy dítěte, řešení problémů s kojením, hodnocení žloutenky, ev. plán dalších vyšetření.

Prohlídka 14 dní

Standardní prohlídka, sledujeme zejm. hmotnost dítěte, ev. vývoj žloutenky.

6 týdnů

Standardní prohlídka, sledujeme zejm. hmotnost dítěte, ev. vývoj žloutenky, hodnocení psychomotorického vývoje.
Po vyšetření rodiče seznamujeme s povinným očkováním dle platné legislativy v ČR, informujeme o možnostech nepovinného očkování (👉 podrobněji zde).

3 měsíce – 4 měsíce – 6 měsíců – 8 měsíců – 10 měsíců – 12 měsíční

Standardní prohlídka, dle rozhodnutí rodičů ev. očkování dle domluveného plánu.
V 8 měsících je prováděno oční vyšetření přístrojem Plusoptix.

15 měsíců

Nejedná se o preventivní prohlídku, budete pozváni na první dávku očkování proti zarděnkám spalničkám a příušnicím (vakcína MMR-VAXPRO).

18 měsíců

Standardní prohlídka, hodnocení vývoje řeči, chůze.
Zhodnocení dotazníku Poruchy autistického spektra.
Dítěti bude vyšetřen zrak přístrojem Plusoptix.

3 roky

Standardní prohlídka, od tohoto věku se vyšetřuje zrak a sluch.

Vyšetření zraku pomocí obrázkových optotypů: Dítě stojí s okem zakrytým kartičkou (případně rukou rodiče) a nezakrytým okem z dané vzdálenosti pojmenovává předměty. Pro dobrou spolupráci doporučujeme na tuto situaci dítě doma připravit, vyzkoušet si podobnou situaci a naučit dítě rozpoznávat základní obrázky (domeček, kolečko, čtverec, židle, srdce, houbička).

Vyšetření sluchu: Dítě stojí v dané vzdálenosti bokem k sestře, má překryté vzdálenější ucho a opakuje slova, která sestra šeptá.

5 let

Dítě je odesláno k vyšetření sluchu tónovou audiometrií na ORL pracoviště.
👉 Lékaři ORL, kteří vyšetření provádějí (okres Česká Lípa)
👉 Leták k vyšetření sluchu v 5 letech (Odborná společnost otorhinolaryngologie)
👉 Podrobněji na www.otorinolaryngologie/screening-sluchu

Po preventivní prohlídce je dítě přeočkováno proti záškrtu, tetanu, černému kašli (vakcína BOOSTRIX).

Budete ještě pozvání na přeočkován proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím (vakcína MMR-VAXPRO).

7 let – 9 let

Standardní prohlídka.

10 let

Jste pozváni na přeočkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli a dětské přenosné obrně (vakcína ADACEL POLIO).

11 let

Od tohoto věku je součástí prohlídky též hodnocení pohlavního vývoje.
Nabídnutí očkování proti HPV infekci („rakovina děložního čípku“) – od roku 2022 plně hrazená vakcína s nejširším spektrem ochrany (GARDASIL 9).
👉 podrobněji zde

👉 Samovyšetření prsů a varlat (#prsakoule)

13 let

Standardní preventivní prohlídka.
Nárok na očkování zdarma proti HPV infekci („rakovina děložního čípku“) pro ty, kteří nevyužili možnost očkování při 11leté preventivní prohlídce.

14 let

Nejedná se o preventivní prohlídku, jste pozváni na očkování proti meningokokům. Od roku 2022 mají toto očkování děti ve věku 14-16 let plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění (vakcíny BEXSERO, TRUMENBA, NIMENRIX).
👉 podrobněji k meningokokovým nákazám zde

15 let

Preventivní prohlídka, možnost doplnit zdarma očkování proti meningokoků pro, kteří dosud neabsolvovali.
👉 Antikoncepce

17 let

Standardní prohlídka.

19 let = výstupní prohlídka

Na výstupní prohlídku budete pozvání 1-2 měsíce před dovršením 19 let.