Preventivní prohlídky

Na prohlídku budete pozvání telefonicky nebo formou SMS zprávy.

Od 1 roku věku je na každou preventivní prohlídku nutné donést moč (ideálně ranní).

Rozsah a frekvence preventivních prohlídek je dána zákonem. Do 1 roku dítěte je celkem 9 preventivních prohlídek, pak následuje prohlídka v 18 měsících. Od 3 let věku probíhají prohlídky každé 2 roky až do prohlídky výstupní v 19 letech.

Součástí všech prohlídek je celkové vyšetření dítěte („od hlavy k patě„).

Nedílnou součástí některých prohlídek je zákonné očkování, ev. nabídka očkování s částečnou či plnou úhradou z veřejného zdravotního pojištění (podrobněji 👉 zde).


Vstupní prohlídka

Praktický dětský lékař by měl vyšetřit novorozence do 48 – 72 hodin od propuštění z porodnice. S rodiči je sepsána rodinná anamnéza. Základní problematikou této prohlídky je typ výživy dítěte, řešení problémů s kojením, hodnocení žloutenky, ev. plán dalších vyšetření.

Prohlídka 14 dní

Standardní prohlídka, sledujeme zejm. hmotnost dítěte, ev. vývoj žloutenky.

6 týdnů

Po vyšetření rodiče seznamujeme s povinným očkováním dle platné legislativy v ČR, informujeme o možnostech nepovinného očkování (👉 podrobněji zde).

3 měsíce – 4 měsíce – 6 měsíců – 8 měsíců – 10 měsíců – 12 měsíční

Standardní prohlídka, dle rozhodnutí rodičů ev. očkování dle domluveného plánu.

15 měsíců

Nejedná se o preventivní prohlídku, budete pozváni na první dávku očkování proti zarděnkám spalničkám a příušnicím (👉 vakcína PRIORIX).

18 měsíců

Standardní prohlídka, hodnocení vývoje řeči, chůze.

3 roky

Standardní prohlídka, od tohoto věku se vyšetřuje zrak a sluch.

Vyšetření zraku pomocí obrázkových optotypů: Dítě stojí s okem zakrytým kartičkou (případně rukou rodiče) a nezakrytým okem z dané vzdálenosti pojmenovává předměty. Pro dobrou spolupráci doporučujeme na tuto situaci dítě doma připravit, vyzkoušet si podobnou situaci a naučit dítě rozpoznávat základní obrázky (domeček, kolečko, čtverec, židle, srdce, houbička).

Vyšetření sluchu: Dítě stojí v dané vzdálenosti bokem k sestře, má překryté vzdálenější ucho a opakuje slova, která sestra šeptá.

5 let

Dítě je odesláno k vyšetření sluchu tónovou audiometrií na ORL pracoviště.
👉 Lékaři ORL, kteří vyšetření provádějí (okres Česká Lípa)
👉 Leták k vyšetření sluchu v 5 letech (Odborná společnost otorhinolaryngologie)
👉 Podrobněji na www.otorinolaryngologie/screening-sluchu

Po preventivní prohlídce je dítě přeočkováno proti záškrtu, tetanu, černému kašli (👉 vakcína ADACEL).

Budete ještě pozvání na přeočkován proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím (👉 vakcína PRIORIX).

7 let – 9 let

Standardní prohlídka.

10 let

Nejedná se o klasickou preventivní prohlídku, jste pozváni na přeočkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli a dětské přenosné obrně (👉 vakcína BOOSTRIX POLIO).

11 let

Od tohoto věku je součástí prohlídky též hodnocení pohlavního vývoje.

13 let

Nabídnutí očkování proti HPV infekci („rakovina děložního čípku“), které je dle typu zvolené vakcíny plně či částečně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění (👉 podrobněji zde).

👉 Samovyšetření prsů a varlat (#prsakoule)

15 let – 17 let

Standardní prohlídka.

👉 Antikoncepce

19 let = výstupní prohlídka

Na výstupní prohlídku budete pozvání 1-2 měsíce před dovršením 19 let.

Ode dne 19. narozenin již nemáme možnost Vás ošetřit, musíte se přeregistrovat k praktickému lékaři pro dospělé. Na žádost nového registrujícího lékaře zašleme výpis zdravotní dokumentace.