Milý rodiče a děti, vážení klienti,
vítáme Vás na webových stránkách ordinace praktické dětské lékařky MUDr. Lenky Batelkové.

Naše ordinace poskytuje komplexní léčebně preventivní péči dětem od narození do 19 let. Provádíme zákonem dané preventivní prohlídky, mimo základní povinné očkování nabízíme celou paletu nepovinných očkování, po domluvě očkujeme též rodiče našich dětských klientů. V případě nemoci Vašeho dítěte máme k dispozici moderní diagnostické metody (zejm. stanovení CRP z kapilární krve, rychlovýtěr z krku tzv. streptest), samozřejmostí je laboratorní diagnostické zázemí. Vystavujeme posudky o zdravotní způsobilosti ke studiu, na zotavovací akce, ke sportu, k řidičskému průkazu atd.

Doba „covidová“ přinesla změny do provozů ambulancí lékařů – nově jsou u nás možná všechna vyšetření jen po telefonickém objednání (týká se prevencí, nemocných, kontrol po hospitalizaci i vystavování posudků apod.). Pokud to stav dítěte či situace vyžaduje, jste pozvání ještě tentýž den.

Po zralé úvaze jsme se rozhodli toto pravidlo dodržovat i v době „po covidu“. Konkrétní čas vyšetření je Vám zárukou, že v čekárně nebudete příliš čekat, můžete si den a vyšetření s dítětem lépe naplánovat.


NÁŠ TÝM

MUDr. Lenka BATELKOVÁ
2011 promoce na 2. lékařské fakultě UK
2011 – 2018 dětské oddělení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
2016 – 2018 ordinace MUDr. Jan Němeček
2017 atestace z praktického lékařství pro děti a dorost
od 2019 vlastní soukromá praxe

držitelka Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK, Diplomu celoživotního vzdělávání SPLDD
členka České lékařské komory, Sdružení praktických dětských lékařů, Odborné společnosti praktických dětských lékařů, České vakcinologické společnosti JEP


MUDr. Dagmar SCHNEEBERGEROVÁ
atestace z dětského lékařství, držitelka Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK

sestra Šárka SCHLESINGEROVÁ
dětská sestra, praxe v Dětském kardiocentru FN Motol, na novorozeneckém oddělení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, na neurologickém oddělení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa