Milý rodiče a děti, vážení klienti,
vítáme Vás na webových stránkách ordinace praktické dětské lékařky MUDr. Lenky Batelkové.

Naše ordinace poskytuje komplexní léčebně preventivní péči dětem od narození do 19 let. Provádíme zákonem dané preventivní prohlídky, mimo základní očkování nabízíme celou paletu nepovinných očkování, po domluvě očkujeme též rodiče našich dětských klientů. V případě nemoci Vašeho dítěte máme k dispozici moderní diagnostické metody (zejm. stanovení CRP z kapilární krve, rychlovýtěr z krku tzv. streptest), samozřejmostí je laboratorní diagnostické zázemí. Dále máme přístroj PLUSOPTIX k neinvazivnímu vyšetření zraku dětí. Vystavujeme posudky o zdravotní způsobilosti ke studiu, na zotavovací akce, ke sportu, k řidičskému průkazu atd.


Doba „covidová“ přinesla změny do provozů ambulancí lékařů – nově jsou u nás možná všechna vyšetření jen po objednání (týká se prevencí, nemocných, kontrol po hospitalizaci i vystavování posudků apod.). Pokud to stav dítěte či situace vyžaduje, jste pozvání ještě týž den.

Po zralé úvaze jsme se rozhodli toto pravidlo dodržovat i v době „po covidu“. Konkrétní čas vyšetření je Vám zárukou, že v čekárně nebudete příliš čekat, můžete si den a vyšetření s dítětem lépe naplánovat.

NÁŠ TÝM

MUDr. Lenka BATELKOVÁ
2011 promoce na 2. lékařské fakultě UK
2011 – 2018 dětské oddělení Nemocnice s poliklinikou, Česká Lípa
2016 – 2018 ordinace MUDr. Jan Němeček, Mělník
2017 atestace z praktického lékařství pro děti a dorost
od 2019 vlastní soukromá praxe

držitelka Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK, Diplomu celoživotního vzdělávání SPLDD
členka České lékařské komory, Sdružení praktických dětských lékařů, Odborné společnosti praktických dětských lékařů, České vakcinologické společnosti JEP

MUDr. Dagmar SCHNEEBERGEROVÁ
atestace z dětského lékařství, držitelka Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK

sestra Šárka SCHLESINGEROVÁ
1991 – 1995 Střední škola zdravotní Děčín – obor dětská sestra
1995 – 1996 Dětské kardiocentrum FN Motol
1996 – 1998 novorozenecké oddělení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
2002 chirurgické oddělení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
2009 – 2010 interní oddělení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
2010 – 2016 neurologickém oddělení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, staniční sestra
od 2016 v ambulanci lékaře pro děti a dorost