Fungování ordinace

Doba „covidová“ přinesla změny do provozů ambulancí lékařů – nově jsou u nás možná všechna vyšetření jen po telefonickém objednání (týká se prevencí, nemocných, kontrol po hospitalizaci i vystavování posudků apod.). Pokud to stav dítěte či situace vyžaduje, jste pozváni ještě tentýž den.

Po zralé úvaze jsme se rozhodli toto pravidlo dodržovat i v době „po covidu“. Konkrétní čas vyšetření je Vám zárukou, že v čekárně nebudete příliš čekat, můžete si den a vyšetření s dítětem lépe naplánovat.

👉 podrobněji k onemocnění COVID-19


JAK POSTUPOVAT

AKUTNÍ NEMOC
Pokud je Vaše dítě nemocné a Vy se domníváte, že potřebuje vyšetření lékařem, zavolejte do ordinace a stav zkonzultujte. Volejte ideálně od 7 do 8 hodin, nebo v době pro nemocné (v době pro prevence se potřebujeme věnovat klientům pozvaným na prohlídku). Pokud bude vyšetření lékařem potřeba, budete objednáni na konkrétní čas (v případě potřeby ještě v tentýž den), jinak Vám bude doporučen postup pro domácí léčbu.

PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY
Preventivní prohlídky probíhají dle platného zákonem daného harmonogramu. Budete pozváni telefonicky nebo SMS zprávou.

OČKOVÁNÍ
Očkování probíhá dle platného očkovacího kalendáře, po domluvě s rodiči. Nepovinná očkování aplikujeme na přání rodičů/klientů.

POSUDKY
Pokud chcete vystavit jakýkoli posudek, musíte se telefonicky objednat a domluvit si termín k vyzvednutí posudku, ev. termín k vyšetření dítěte, pokud je to k posudku vyžadováno.

PROPUŠTĚNÍ PO HOSPITALIZACI
Pokud jste propuštěni z nemocnice a je Vám doporučena kontrola u praktického lékaře, předem zavolejte a na provedení kontroly se domluvte/objednejte.

PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ
Pokud máte podstoupit plánovaný operační výkon a potřebujete předoperační vyšetření, zavolejte a domluvte si termín vyšetření.

POKUD MÁTE PODEZŘENÍ NA ONEMOCNĚNÍ COVID-19
Pokud se domníváte, že se u Vašeho dítěte může jednat o onemocnění COVID-19, tak se telefonicky spojte s naší ordinací. V indikovaných případech bude dítě odesláno k vyšetření na COVID-19 (odesílá se elektronická žádanka, není nutný osobní kontakt s lékařem), případně se domluvíme na vyšetření v ordinaci.

KARANTÉNA
Pokud jste v karanténě a mátě nějaký zdravotní problém, zavolejte do ordinace a domluvte se na postupu. NECHOĎTE DO ORDINACE BEZ PŘEDCHOZÍHO ZAVOLÁNÍ!!!


AKUTNÍ NEMOC DÍTĚTE, KTERÉ NAVŠTĚVUJE KOLEKTIVNÍ ZAŘÍZENÍ
Pokud Vaše dítě onemocní (ať už doma či v kolektivním zařízení), dle závažnosti zdravotního stavu telefonicky kontaktujte naší ordinaci. Pokud se bude jednat o mírné onemocnění a léčbu zvládnete doma, kontaktovat nás vůbec nemusíte. Pokud se domníváte, že by mohla být potřeba kontrola u lékaře, telefonicky se spojte s naší ordinací – domluvíte se s lékařem na léčbě, případně i na vyšetření – bude Vám sdělen konkrétní čas vyšetření.
V případě potřeby lékař vystaví Rozhodnutí o potřebě ošetřování (OČR).
V indikovaných případech bude dítě odesláno k vyšetření na COVID-19 (možnost elektronického odeslání žádanky bez nutnosti fyzického kontaktu s pacientem).

DÍTĚ S CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM (projevujícím se přetrvávajícími příznaky obdobnými jako COVID-19), KTERÉ NAVŠTĚVUJE KOLEKTIVNÍ ZAŘÍZENÍ
V případě potřeby, kdy není-li škole známo (např. z částečného či úplného osvobození z TV, z posudku o způsobilosti na zotavovací akce), vydá lékař jednorázově potvrzení o zdravotním stavu dítěte 👉 zde.
Potvrzení vystavuje lékař na žádost zákonného zástupce v zákonné lhůtě, předává pouze zákonnému zástupci. Potvrzení není služba hrazená z veřejného zdravotního pojištění, hradí žadatel.