Očkovací schéma dětí do 1,5 roku

doporučené v naší ordinaci při maximálním využití nepovinných očkování (oč.)

věk dítěte
v měsících (M
)
HEXACIMASYNFLORIX
PREVENAR 13
ROTATEQBEXSERONIMENRIXPRIORIX
2M
3M
4M
6M
10M
12M
15M
18M
HEXACIMA, PRIORIX – povinné očkování

Od roku 2020 je očkování proti meningokokům (BEXSERO, NIMENRIX) hrazeno ze zdravotního pojištění (při splnění podmínek zahájení očkování).
Očkování proti pneumokokům je též hrazeno ze zdravotního pojištění (plně – SYNFLORIX, doplatek – PREVENAR 13).

Očkování proti rotavirům plně platí rodiče (možné částečné proplacení dle pojišťovny dítěte).

Načasování aplikace jednotlivých vakcín je navrženo s ohledem na snížení počtu návštěv u lékaře (minimalizace nadbytečných kontaktů kojence se zdravotnickým zařízením), ale se zachováním bezpečnosti a šetrnosti.
Toto očkovací schéma není závazné, časování očkování lze upravit na míru každému dítěti po konzultaci rodičů s lékařem.


PROČ ZAHAJOVAT OČKOVÁNÍ U DÍTĚTE TAK BRZY – ideálně ve 2 měsících?
Dítě je v prvních 12 měsících života nejzranitelnější – imunitní systém se během prvního roku teprve postupně dotváří. U nejmenších dětí probíhají infekce obecně závažněji než u větších dětí či dospělých, proto je vhodné již od tohoto věku dítě očkováním chránit a děti v tomto věku jsou ohroženy celou řadou nebezpečných patogenů. Ochrana po očkování je dostatečná u většiny vakcín až cca 14 dní po 2. dávce vakcíny.

VÝVOJ IMUNITNÍHO SYSTÉMU DÍTĚTE
Po porodu je dítě chráněno protilátkami přenesenými od matky během těhotenství. Kolem 3. měsíce věku dochází k rozpadu těchto protilátek. Vlastní produkce protilátek do 6. měsíce věku dítěte je ještě nedostatečná, významná je až v po 6. měsíci věku.
Protilátky přenesené při kojení z mateřského mléka chrání dítě jen před patogeny v oblasti trávicího systému.

PROČ OČKOVAT TOLIKA OČKOVACÍMI LÁTKAMI?
V časném kojeneckém věku dítě ohrožuje zejména černý kašel, proti kterému je dítě očkováno ve vakcíně HEXACIMA (jedná se o povinné očkování). Součástí této vakcíny je mimo jiné ochrana před infekcemi způsobenými bakterií Haemophilus influenzae – a i tato onemocnění jsou významným rizikem u nejmenších dětí.
Velkým přínosem je zavedení úhrady z veřejného zdravotního pojištění u očkování proti pneumokokům (způsobují komplikované zápaly plic u kojenců, záněty mozkových blan).
V časném kojeneckém věku je též vhodné zvážit možnost očkování proti meningokokovým infekcím (od roku 2020 s plnopu úhradou z veřejného zdravotního pojištění při včasném zahájení očkování). Děti do 1 roku jsou nejrizikovější skupinou stran nejzávažnějších průběhů meningokokových infekcí – časté jsou závažné trvalé následky, každoročně jsou reportována úmrtí dítěte do 1 roku na meningokokovou infekci v ČR.
Podrobněji o možnostech nepovinného očkování 👉 zde.