Očkovací schéma dětí do 1,5 roku

doporučené v naší ordinaci při maximálním využití nepovinných očkování

věk dítěte
v měsících (M
)
INFANRIX HEXAočkování proti pneukokokůmROTATEQBEXSERONIMENRIXMMR-VAXPRO
2M
3M
4M
6M
10M
12M
15M
INFANRIX HEXA, MMR VAXPRO– povinné očkování

Od roku 2020 je očkování proti meningokokům (BEXSERO, NIMENRIX) hrazeno ze zdravotního pojištění (při splnění podmínek zahájení očkování).
Očkování proti pneumokokům je též hrazeno ze zdravotního pojištění (plně – SYNFLORIX, doplatek – PREVENAR 13 a VAXNEUVANCE).

Očkování proti rotavirům plně platí rodiče (možné částečné proplacení dle pojišťovny dítěte).

Načasování aplikace jednotlivých vakcín je navrženo s ohledem na snížení počtu návštěv u lékaře (minimalizace nadbytečných kontaktů kojence se zdravotnickým zařízením), ale se zachováním bezpečnosti a šetrnosti.
Toto očkovací schéma není závazné, časování očkování lze upravit na míru každému dítěti po konzultaci rodičů s lékařem.


PROČ ZAHAJOVAT OČKOVÁNÍ U DÍTĚTE TAK BRZY – ideálně ve 2 měsících?
Dítě je v prvních 12 měsících života nejzranitelnější – imunitní systém se během prvního roku teprve postupně dotváří. U nejmenších dětí probíhají infekce obecně závažněji než u větších dětí či dospělých, proto je vhodné již od tohoto věku dítě očkováním chránit. Ochrana po očkování je dostatečná u většiny vakcín až cca 14 dní po 2. dávce vakcíny.

VÝVOJ IMUNITNÍHO SYSTÉMU DÍTĚTE
Po porodu je dítě chráněno protilátkami přenesenými od matky během těhotenství. Kolem 3. měsíce věku dochází k rozpadu těchto protilátek. Vlastní produkce protilátek do 6. měsíce věku dítěte je ještě nedostatečná, významná je až v po 6. měsíci věku.
Protilátky přenesené při kojení z mateřského mléka chrání dítě jen před patogeny v oblasti trávicího systému.

PROČ OČKOVAT TOLIKA OČKOVACÍMI LÁTKAMI?
V časném kojeneckém věku dítě ohrožuje zejména černý kašel, proti kterému je dítě očkováno ve vakcíně INFANRIX HEXA (jedná se o povinné očkování). Součástí této vakcíny je mimo jiné ochrana před infekcemi způsobenými bakterií Haemophilus influenzae – a i tato onemocnění jsou významným rizikem u nejmenších dětí.
Velkým přínosem je zavedení úhrady z veřejného zdravotního pojištění u očkování proti pneumokokům (způsobují komplikované zápaly plic u kojenců, záněty mozkových blan).
V časném kojeneckém věku je též vhodné zvážit možnost očkování proti meningokokovým infekcím (od roku 2020 s plnou úhradou očkování z veřejného zdravotního pojištění při včasném zahájení očkování). Děti do 1 roku jsou nejrizikovější skupinou stran nejzávažnějších průběhů meningokokových infekcí – časté jsou závažné trvalé následky, každoročně jsou reportována úmrtí dítěte do 1 roku na meningokokovou infekci v ČR.
Podrobněji o možnostech nepovinného očkování 👉 zde.