Očkovací schéma dětí do 1 roku

doporučené v naší ordinaci při maximálním využití nepovinných očkování

věk dítěte
v měsících (M)
HEXACIMASYNFLORIX
PREVENAR 13
ROTATEQBEXSERONIMENRIX
2M: očkování
3M: očkování + PP
3,5M: očkování
4M: očkování + PP
5M: očkování
6M: očkování + PP
PP – preventivní prohlídka
HEXACIMA – jediné povinné očkování u dětí do 1 roku

Načasování aplikace jednotlivých vakcín je navrženo s ohledem na snížení počtu návštěv u lékaře (minimalizace nadbytečných kontaktů kojence se zdravotnickým zařízením), ale se zachováním bezpečnosti a šetrnosti.
Toto očkovací schéma není závazné, časování očkování lze upravit na míru každému dítěti po konzultaci rodičů s lékařem.

PROČ ZAHAJOVAT OČKOVÁNÍ U DÍTĚTE TAK BRZY – ideálně ve 2 měsících?
Dítě je v prvních 12 měsících života nejzranitelnější – imunitní systém se během prvního roku postupně dotváří. Řada závažných onemocnění probíhá u dětí do 1 roku závažněji než v pozdějších věkových obdobích.
Ochrana po očkování je navíc dostatečná u většiny vakcín až cca 14 dní po 2. dávce vakcíny.

VÝVOJ IMUNITNÍHO SYSTÉMU DÍTĚTE
Po porodu je dítě chráněno protilátkami přenesenými od matky během těhotenství. Kolem 3. měsíce věku dochází k rozpadu těchto protilátek. Vlastní produkce protilátek do 6. měsíce věku dítěte je ještě nedostatečná, významná je až v po 6. měsíci věku.
Protilátky přenesené při kojení z mateřského mléka chrání dítě jen před patogeny v oblasti trávicího systému.

PROČ OČKOVAT TOLIKA OČKOVACÍMI LÁTKAMI?
U nejmenších dětí probíhají infekce oběcně závažněji než u větších dětí či dospělých, proto je vhodné již od tohoto věku dítě očkováním chránit a děti v tomto věku jsou ohroženy celou řadou nebezpečných patogenů.
V časném kojeneckém věku dítě ohrožuje zejména černý kašel, proti kterému je dítě očkováno ve vakcíně HEXACIMA (jedná se o povinné očkování). Součástí této vakcíny je mimo jiné ochrana před infekcemi způsobenými bakterií Haemophilus influenzae – a i tato onemocnění jsou významným rizikem u nejmenších dětí.
Velkým přínosem je zavedení úhrady z veřejného zdravotního pojištění u očkování proti pneumokokům (možnosti a výše úhrady podrobněji zde).
V časném kojeneckém věku je též vhodné zvážit možnost očkování proti meningokokovým infekcím (částečná úhrada očkování z veřejného zdravotního pojištění – více zde). Děti do 1 roku jsou nejrizikovější skupinou stran nejzávažnějších průběhů meningokokových infekcí – časté jsou závažné trvalé následky, každoročně jsou reportována úmrtí dítěte do 1 roku na meningokokovou infekci v ČR.