Záškrt, tetanus, černý kašel, přenosná dětská obrna, žloutenka B, hemofilové infekce (typ b)

Děti od 9. týdne života (2. měsíce) jsou očkovány proti těmto 6 nemocem v rámci 1 vakcíny.
Očkuje se vakcínou INFANRIX HEXA ve schématu 2 + 1 (tzn. 2 dávky s odstupem minimálně 2 měsíce, třetí dávka se aplikuje nejdříve 6 měsíců po druhé dávce).
Děti narozené před 37. gestačním týdnem (méně než 37+0) jsou očkovány ve schématu 3 + 1 (tzn. 3 dávky s rozestupem minimálně 1 měsíc, čtvrtá dávka nejdříve 6 měsíců po třetí dávce). I u nedonošených dětí se zahajuje očkování v 9 týdnech kalendářního věku (nikoliv korigovaného), výjimkou jsou extrémně nezralí novorozenci či novorozenci se závažnými poporodními komplikacemi, u nichž se očkování přizpůsobuje aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Přeočkování záškrtu, tetanu a černého kašle se provádí mezi 5. a 6. rokem aplikací vakcíny BOOSTRIX.

Další přeočkování záškrtu, tetanu, černého kašle a přenosné dětské obrny je mezi 10. a 11. rokem. Očkuje se vakcínou ADACEL POLIO.


Z medií:

👉 Svět bez očkování. Takhle to vypadalo před vynalezením vakcíny proti obrně. (Reflex.cz 13.2.2019)