Nepovinná očkování

Očkování, která můžete nad rámec povinného očkování aplikovat svému dítěti.
Po dohodě očkujeme i rodiče našich dětských klientů.

OČKOVÁNÍ HRAZENÁ Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Tato očkování jsou u určitých věkových skupin dětí částečně či plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění (= jsou zdarma, případně pouze s doplatkem). O možnosti aplikace vakcíny a míře její úhrady z pojištění budete informováni lékařem.

Protože se jedná o očkování, které je hrazeno z veřejného pojištění, tak v případě odmítnutí očkování musí zákonný zástupce podepsat nesouhlas s aplikací vakcíny (slouží jako doložení, že byla vakcína dítěti resp. zákonnému zástupci nabídnuta).

OČKOVÁNÍ PLNĚ HRAZENÁ KLIENTEM