Virové hepatitidy

VIROVÁ HEPATITIDA A („žloutenka A“)

Jedná se infekční onemocnění jater. Vyskytuje se na celém světě, častější je v zemích s nízkým hygienickém standardem. Vnímavá populace jsou děti, dospívající, mladí dospělí.
Příznaky: Postupný rozvoj necharakteristických chřipkovitých příznaků, žaludečních, střevních, nervových, kožních, může být přítomna horečka, žloutenka (žluté zabarvení kůže a bělma oka). Onemocnění však může probíhat i bezpříznakově (projeví se jen laboratorním zvýšením jaterních enzymů). Onemocnění nepřechází do chronicity, nemá trvalé následky, ale podléhá hlášení spádové hygienické stanici a nemocný jedinec musí být v karanténě.
Inkubační doba: trvá obvykle 15 až 50 dní
Zdroj nemoci: nemocný (infikovaný) člověk s jakoukoli formou infekce, i bezpříznakovou
Přenos: Přenos stolicí infikovaného člověka hraje nejzávažnější roli, ať už se jedná o přenos přímý od osoby k osobě, např. špinavýma rukama, ale i nepřímý, znečištěnou (kontaminovanou) vodou nebo potravinami a znečištěnými předměty. Přenos krví a přenos sexuální je méně častý.
Období nakažlivosti: Začíná již ve druhé polovině inkubační doby, kdy je již virus přítomen ve stolici (1 až 2 týdny před začátkem onemocnění) a trvá 1 až 2 týdny po začátku onemocnění. V krvi infikovaného je virus přítomen krátce, jen několik dní před začátkem a několik dní po začátku klinického onemocnění.
Po onemocnění je celoživotní imunita.
Nespecifická preventivní opatření zahrnují zvyšování osobní hygieny, zdravotní výchovu, zásobování nezávadnou pitnou vodou a potravinami. V případě vody se nejedná pouze o její pití, ale nebezpečné jsou např. i saláty, ovoce nebo jiné tepelně nezpracované potraviny, které byly znečištěnou vodou před jídlem omyty. Nebezpečné jsou např. i kostky ledu, připravené ze závadné vody. V exotických zemích se nedoporučuje používat vodu z veřejného vodovodu ani k čištění zubů. Specifická prevenceočkování je doporučováno osobám vystaveným zvýšenému riziku nákazy hepatitidou A v rámci svého povolání, dále cestujícím do oblastí s vysokým výskytem této infekce, osobám s chronickým onemocněním jater, blízkým kontaktům s nemocnými, homosexuálům, osobám promiskuitním, narkomanům.

Zdroj: www.szu.cz

Vakcíny:

  • očkování od 1 do 15 let (včetně)
  • 2 dávky v odstupu 6 – 12 měsíců
  • očkování od 16 let
  • 2 dávky v odstupu 6 – 12 měsíců

VIROVÁ HEPATITIDA B („žloutenka B“)

Očkování proti hepatitidě B je od roku 2001 součástí povinného očkování (vakcína INFANRIX HEXA).

Vakcíny:

  • očkování proti hepatitidě A + B
  • jedinci od 16 let
  • schéma: 3 dávky